Współpraca
Współpracę z firmą rozpoczynamy od spotkania informacyjnego.

Usługi
Obsługujemy każdy rodzaj działalności.

Cennik
Ceny usług ze względu na różnorodne wymagania firm ustalane są indywidualnie.

Kontakt
Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania.

Współpraca
Współpracę z firmą rozpoczynamy od spotkania informacyjnego na którym doradzam m.in.:
 • jaką formę opodatkowania firma może wybrać
 • jaki będzie odpowiedni rodzaj dokumentacji księgowej
 • czy firma powinna zostać podatnikiem VAT
 • ustalane są warunki współpracy.
Po ustaleniu zakresu i warunków współpracy podpisywana jest umowa.

Na początku każdego miesiąca firma dostarcza dokumenty księgowe oraz niezbędne informacje związane z działalnością firmy.

Następnie biuro wprowadza dane i oblicza konieczne podatki.

Podsumowanie miesięczne przesyłane jest elektronicznie do właściciela/pełnomocnika.

Współpraca
Usługi
Oferta biura skierowana jest do
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • małych i średnich firm
 • spółek prawa handlowego
 • stowarzyszeń i fundacji
Szczegółowy zakres usług obejmuje:
 • prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z Ustawą o rachunkowości
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z Rozporządzeniem o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie księgowości stowarzyszeń i fundacji
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
 • współpraca z US oraz ZUS
 • kontrola należności i zobowiązań
 • oraz inne czynności w zależności od potrzeb
Po uzgodnieniu zakresu, usługi są wyceniane.

Usługi
Pełna Księgowość
PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
Pełna księgowość jest dedykowana do większych form działających w formie ...TBD...
Na prowadzenie pełnej księgowości dla firm składa się:
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • opracowanie zakładowego planu kont
 • rejestracja zdarzeń gospodarczych w ewidencjach zgodnie z Ustawą o rachunkowości
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • rozliczanie podatku VAT
 • sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz plany amortyzacji
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych z ksiąg
 • zamknięcie roku obrotowego, sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej a także cash flow (rachunek przepływów pieniężnych) wg potrzeb.
Księga Przychodów i Rozchodów
KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Podatkowa skięga przychodów i rozchodów jest bardzo popularną formą prowadzenia księgowości małych firm.
Na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów składa się:
 • rejestracja zdarzeń gospodarczych zgodnie z rozporządzeniem o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • ewidencja VAT
 • ewidencja środków trwałych, wyposażenia
 • sporządzanie zeznań rocznych PIT
Stowarzyszenia i Fundacje
STOWARZYSZENIA I FUNDACJE
Stowarzyszenia i fundacje ...TBD...
Zakres usług dla stowarzyszeń i fundacji:
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • opracowanie zakładowego planu kont
 • rejestracja zdarzeń gospodarczych w ewidencjach zgodnie z Ustawą o rachunkowości
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • rozliczanie podatku VAT
 • sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz plany amortyzacji
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych z ksiąg
 • zamknięcie roku obrotowego, sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej a także cash flow (rachunek przepływów pieniężnych) wg potrzeb.
Cennik
Ceny usług ze względu na różnorodne wymagania firm ustalane są indywidualnie z każdym klientem przed podpisaniem umowy. Zależy ona od ustalonego wsześniej zakresu świadczonych usług. Cena zależy to w głównej mierze od:
 • ilości dokumentów księgowych
 • rodzaju prowadzonej działalności
 • ilości pracowników
 • uzgodnionego zakresu obowiązków
Cennik
Kontakt
Jeśli mają Państwo pytania prosimy o kontakt. Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania.

EKSILON
Biuro Rachunkowe
Edyta Kozdroń
Nowa Iwiczna, ul. Kielecka 54/2
05-500 Piaseczno
603 57 61 67
eksilon@eksilon.pl
www.eksilon.pl

NIP: 812 145 12 72
REGON: 142 204 994

Polityka prywatności
Copyright © Eksilon 2017

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny oraz analizy statystyki wyświetleń strony, używane są pliki cookies.
Szczegółowe informacje na temat zbieranych danych dostępne są w polityce prywatności.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.